over ons: Wij staan voor duurzaamheid, Krachtige oplossingen voor een groenere toekomst.

Bij GS-Food Waste Digesters – voedselafval vergisters – hebben we een missie om afvalbeheer te revolutioneren en milieuvriendelijkheid te bevorderen. Onze innovatieve vergisters bieden een allesomvattende oplossing voor bedrijven die hun CO2-uitstoot willen verminderen, voedselafval hygiënisch willen verwerken en geld willen besparen. 

Met geavanceerde technologie en een toewijding aan milieuvriendelijke praktijken, zorgen we voor een efficiënte verwerking van zowel voedselafval als verpakkingsmaterialen. Door de kracht van enzymen te benutten, garanderen onze voedselafval vergisters dat organisch afval effectief wordt afgebroken, wat bijdraagt aan schonere, gezondere gemeenschappen. Sluit je aan bij ons op onze reis naar een groenere toekomst, waar afval een waardevolle hulpbron wordt en duurzaamheid de hoeksteen is van elke operatie.

Van visie naar realiteit: Leidend in de circulaire economie

Afvalbeheer opnieuw uitgevonden

Sinds 2017 zijn de eigenaars van GS-Food Waste Digesters actief bezig met het aanpakken van het probleem van fossiel plastic in eenmalige verpakkingen. Om dit te bereiken, hebben ze GS-Green Packaging B.V. opgericht. Dit bedrijf helpt andere bedrijven die willen overstappen van op fossielen gebaseerde verpakkingen naar alternatieven zoals PLA, PHA, hennep, bagasse en andere duurzame materialen.

Het voordeel van plantaardige materialen is dat ze over het algemeen een lagere CO2-voetafdruk hebben, minder energie vereisen voor productie en meer milieuvriendelijke opties bieden voor het einde van de levensduur. Terwijl fossiele plastics zich voornamelijk richten op recycling, bieden plantaardige verpakkingen een breder scala aan veilige verwijderingsopties, waaronder industriële compostering, gifvrije verbranding en recycling.

Er zijn al tal van producten gemaakt van plantaardige materialen, zoals flessen, folies en voedselverpakkingen, beschikbaar op de markt. Veel van de bedrijven die hulp zoeken bij GS-Green Packaging waren actief in voedselbereiding, waaronder restaurants, cateringdiensten en voedselverwerkende bedrijven. Ze streefden er allemaal naar om op een meer duurzame manier te werken en hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Een veelvoorkomend probleem dat werd waargenomen op deze locaties was niet alleen het probleem van fossiel plastic, maar ook voedselverspilling. Zorgen zoals geuren, ongedierte, ongemak en hoge kosten vormden uitdagingen zonder duidelijke oplossingen.

Bij een nadere analyse van het probleem van voedselverspilling werd al snel duidelijk dat het huidige voedselverspillingsbeheersysteem verouderd is en een belasting vormt voor het milieu. Voedselverspilling is een belangrijke bijdrager aan de methaanemissies wereldwijd, en het in stand houden van het huidige voedselverspillingsverwerkingssysteem verbruikt aanzienlijke middelen. Bedenk dat ongeveer 75% van voedselverspilling uit water bestaat. Dit betekent dat elke vuilniswagen die voedselverspilling verzamelt voor 75% gevuld is met water, wat resulteert in verspilling van capaciteit en middelen voor het verzamelen van vast voedselafval.

Deze observaties brachten het idee naar voren dat dingen anders kunnen worden gedaan. Het huidige systeem is niet langer geschikt voor onze tijd. De vraag rees: Hoe kunnen we voedselverspilling op een effectieve manier integreren in de circulaire economie op een eenvoudige manier met behulp van bestaande systemen? Deze vraag leidde tot de oprichting van GS-Food Waste Digesters (voedselafval vergisters).

Waarom ontwikkelen we geen machine die voedselafval ter plaatse afbreekt, het water binnen voedselafval gebruikt als transportmiddel, en 100% organisch afval transformeert in biogas en bioplastics via het rioolsysteem? Deze aanpak is buitengewoon circulair.

GS-Food Waste Digester - composting machine - digester - composter - LFC - Food waste composting machine

Onze 3 pilaren

In de hedendaagse milieubewuste wereld onderscheiden onze drie productlijnen zich door hun impactvolle bijdragen. Onze voedselafval/ SWILL afval vergisters (composteermachines) zetten organisch afval efficiënt om in waardevolle hulpbronnen, verminderen CO2- en methaanemissies en verlagen de kosten voor afvalverwerking.

De enzymatische producten die we aanbieden, bieden effectieve reinigings-, plaagbestrijdings- en bodemverbeteringsoplossingen, terwijl het gebruik van chemicaliën wordt geminimaliseerd en een veiligere en groenere werkomgeving wordt bevorderd.

Bovendien elimineren onze groene verpakkingsalternatieven de noodzaak van op fossiele brandstoffen gebaseerde kunststoffen, wat de milieuschade vermindert en aantrekkelijk is voor milieubewuste consumenten.

GS-Food Waste Digester - composting machine - digester - composter - LFC - Food waste composting machine

Waar innovatie duurzaamheid ontmoet!

In onze voortdurende zoektocht naar duurzame oplossingen heeft GS-Food Waste Digesters een baanbrekende aanpak geleid om de complexe milieuproblemen die verweven zijn met de verwijdering van voedselafval aan te pakken. Door gebruik te maken van een innovatief aëroob enzymatisch afbraakproces, transformeren we effectief voedselafval tot zijn elementaire bestanddelen, waaronder de omzetting van vetten in vetzuren en glycerol.

Deze baanbrekende methode levert een veelvoud aan voordelen op en pakt rechtstreeks cruciale problemen aan:

 • CO2-uitstoot van vuilniswagens: Ons revolutionaire proces elimineert de noodzaak van frequente ophaling door conventionele vuilniswagens, wat resulteert in een aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot.

 • Methaanemissies uit stortplaatsen: Door voedselafval weg te leiden van stortplaatsen verminderen we aanzienlijk de methaanemissies, een krachtig broeikasgas.

 • Geur- en ongedierte-geïnfesteerde containers: Onze hygiënische en milieuvriendelijke oplossing elimineert de overlast die gepaard gaat met traditionele groene containers, en bevordert een schoner en uitnodigender milieu.

patent pending technoligy in the GS-Food Waste Digester - composting machine - digester - composter - LFC - Food waste composting machine

Kwaliteit ontmoet innovatie: Partnerschappen in duurzame excellentie.

Samenwerken met kwaliteitspartners stelt ons in staat om hoogwaardige componenten in onze voedselafval vergisters te integreren, waardoor hun prestaties en duurzaamheid worden verbeterd. Geavanceerde elektronische componenten van Panasonic, precisiesensoren van IFM electronics en betrouwbare krachtoplossingen van Varvel motor onderdelen zijn slechts enkele voorbeelden van de hoogwaardige onderdelen die we in onze machines integreren.

Door samen te werken met internationaal gerenommeerde bedrijven, krijgen we toegang tot een uitgebreid netwerk van middelen, expertise en geavanceerde technologie. Dit stelt ons in staat GS-Food Waste Digesters te ontwerpen en te produceren die niet alleen voldoen aan, maar de normen van de industrie overtreffen, waardoor ze jarenlang soepel kunnen functioneren.

de voordelen van onze voedselafval vergisters

 • Vermindert de hoeveelheid voedselafval die naar stortplaatsen gaat.

 • Vermindert de emissie van methaan, een potent broeikasgas, door voedselafval uit stortplaatsen te halen.

 • Verlaagt de CO2-uitstoot door de frequentie van vuilniswagenritten te verminderen.

 • Geen noodzaak meer van traditionele groene afvalcontainers.

 • Bespaart kosten voor afvalverwerking

 • Voorkomt geurproblemen en aantrekken van ongedierte geassocieerd met voedselafvalcontainers.

 • Maakt gebruik van het bestaande rioolwatersysteem voor afvalverwerking.

 • Bevordert een schoner en gezonder werkomgeving voor medewerkers.

 • Verlaagt de vraag naar fossiele brandstoffen voor afvaltransport.

 • Verbetert de hygiëne op locaties waar voedselafval wordt gegenereerd.

 • Verhoogt de efficiëntie van afvalverwerking op locatie.

 • Biedt een circulaire oplossing voor het beheer van voedselafval, waarbij organisch materiaal wordt omgezet in waardevolle hulpbronnen.

 • Minimaliseert het risico op ziekteverwekkers en bacteriën in voedselafval.

 • Minimaliseert de impact op het milieu door gebruik te maken van bestaande infrastructuur.

 • Verlaagt de totale ecologische voetafdruk van afvalverwerking.